Strokeplan Ltd - mobile golf services company located in Parola, Finland, enabling golfers and golfcourse to utilize mobile phone technology in golfing.
Strokeplan Ltd - Mobile Golf SolutionsFrågor, svar och råd

Installation

Hur installerar jag StrokePlan Mobile Golf program och registerar mig i strokeplan.com?

För att Strokeplan är sk. self-signed Symbian application

1. Kontrollera att du kan installera alla typer av applikationer (dvs. self-signed). I S60 3rd Ed. telefoner verifiera inställningen Verktyg->Progr.hant.->Val->Inställningar->Installation av Progr. = och Kontr. av cert. online = Av.

Välj Verktyg, navi-centerProgr. hant. Program hanterareVal->InställningarDe här inställningar förhindrar Strokeplan installation. Skriv upp de ursprungliga inställningar!De här inställningar möjliggörs Strokeplan installation. Ändra tillbaka de originala inställningar efter lyckad installation, för att skydda Din telefon!

2. Ladda ner StrokePlan applikation från strokeplan.com/download. Nedladdningen görs bäst med telefonens egen internetläsare. StrokePlan-program är på ca. 1.6 MByte. Om du oroas dig om kommunikationskostnader, du kan alternativt ladda ner Strokeplan-program i ditt PC och sen överföra den till din telefon.

3. När Du installerar StrokePlan-program får Du en säkerhetsvarning om att StrokePlan inte är en signerad applikation.

4. Installera StrokePlanen i telefons minne, Du bör ha mer än 10-20 mbyte fri minnesutrymme. Alternativt kan du installera Strokeplan till telefonens separata minneskortet, men några SD-minneskort anses att vara extremt långsamma.

5. StrokePlan använder en internetkoppling för att kommunicera med ban- och poängdatabas. StrokePlan-program använder vanlig telefonförbindelse då Du ringer till golfbana t.ex. för att reservera en teetime.

6. När du har accepterat licensvillkor och efter installation är klar, lämna webläsare och öppna Meny->Min egen egen och gå till botten av vyn och Du skall se den StrokePlan ikon: en golfboll i hålets närhet. Starta StrokePlan-programmet.

7. Välj Options->Player->Edit registration och mata in ditt spelar information. Använd "No Course", om ditt hembana inte listats. För att snabb rulla Country-kod 5 rad, tryck navi-vänster-höger-knapp. Innan Du skickar din registrering, kontrollera att ditt email address har stavats rätt. Skriv in PlayerID på golfaren, som rekommenderade dig StrokePlan-program in i "rekommenderat av" fältet.

8. Välj Options->Remote->Register/Modify för att sända ditt spelardata till Strokeplan server och registrera Dig.

9. Du får omedelbart en meddelande "Confirm with SMS (text msg, do not alter it!) Your identity. Check also Your email."

10. Efter Du har sänt Ditt konfirmation med normal pris SMS-text, gå tillbaka till den StrokePlan-program. Du är nu registrerad. Med SMS-text Du bara konfirmerar Ditt registaration och identitet, det är ingen konfirmation att Du har beställt någon Strokeplan service och den orsakar ingen andra kostnader till Dig. Om Du senare vill använda Strokeplan Ab avgift-belagd services (t.ex. real-time tournament tracking osv.), VG och kontakt info@strokeplan.com

11. Du får också i email Ditt Encrypt.key, spara den det gör re-registrering lättare t.ex. när Du har köpt ny telefon .

12. Testa registreringen t.ex. genom att söka golfbanor från Strokeplan databas. Välj Options->Course->Search remote. Sökningskriterier vy visas. Välj Options->Find courses för att börja sökandet. Du bör se en lista av golfbanar, om du har gjort allt rätt. Välj en bana från listan med navi-knappar. Om Du får ett felmeddelande, kontrollera att du har skrivit Encrypt.key lösenordet korrekt i Settings.

13. Ändra Verktyg->Progr.hant.->Val->Inställningar->Installation av Progr. = och Kontr. av cert. online = Av tillbaka till ursprungliga inställningar om Du ändrade dessa. Du bör använda originalinställningar för att skydda Din telefon!

14. Ladda ned din hembana eller mata in det och upladda sen till Strokeplan-server.

15. De första 4 veckorna är fria men Du kan inte delta i turneringar utan abonnemang. Efter 4 veckor bara Settings>Usage=Tourist egenskaperna är fria.

Hur kan jag ta bort StrokePlan Mobile Golf programmet fullständigt från min telefon?

Starta StrokePlan-program och välj Options->Settings->Clean Up för att preparera StrokePlan för fullständig avinstallation. StrokePlan kopplar sig till Strokeplanserver och informera serverdatabas att din PlayerID och score/golfbanadata är inte längre i bruk och skall borttas. Efter det tar StrokePlan bort alla lokala StrokePlan filar som inte kan raderas med standard applikationborttagningsprocedur. Efter det Du kan välja Verktyg->Progr.hant. och Val->Ta bort för att ta bort StrokePlan-program.

Hur updaterar jag min telefons StrokePlan Mobile Golf program?

StrokePlan behåller din StrokePlan InstanceID, playerdata och Encrypt.key lösenord när Du updaterar Din installation. Nuvarande programversion kräver, att alla scorekort, golfbanor och kartor måste laddas om ner från Strokeplan-server efter updatering till senaste version. Innan Du uppdaterar, skriv upp Ditt Options->Settings två sista fält Inst ID och Encrypt.key värden. Efter Du har installerat ny version, i stället att mata in Ditt spelar information, välj Options->Player->Edit re-registration och mata in två sista fält, Ditt Inst ID och Encrypt.key. Välj Remote->Send re-registration och konfirmera re-registration med SMS-meddelande. Om uppdatering mislyckas (Ditt Inst ID eller Encrypt.key är inte rätt), måste Du installera program och registrerera Dig på nytt.

Jag har köpt ny telefon. Hur kan jag överföra mitt Strokeplan-abonnemang från gammal telefon till mitt ny telefon?

I Strokeplan Score vyn välj Options->Settings och gör en anteckning om ditt InstanceId och Encrypt.key (i Settings rekord). Efter det, avinstallera StrokePlan Mobile Golf program fullständigt från din gamla telefon. Ladda ner till din nya telefon StrokePlan program och gör en full installation men registrera Dig inte. Välj Options->Player->Edit re-registration och fyll i Ditt gamla InstanceId och Encrypt.key (i Settings rekord). Välj Remote->Send re-registration och efter det, sänd Strokeplan.com ett SMS (ändra den inte!) till +358-50-5147485.

Hur kan jag definera min golf bana, tee, och scorekort vys utseende? Jag spelar vanligen bara på min hembana.

Sök efter ditt hemmaklubbs golfbana från Strokeplan databas eller mata in ditt hemgolfbanainformation och ladda baneinformation till Strokeplanserver. Efter Strokeplan har validerat datan, adderas den till Strokeplanserver med "Checked" status (en ny CourseID generaras). Ladda ner din hembana och i Scorevy: välj Option->Settings och gå till Default course och Default tee. Välj korrekta värden (med navi upp, ner och enter knappar) och välj Options->Local->Save. Nu, alltid då Du startar StrokePlan-programmet, din hembana och tee väljs automatiskt. Updatera också Ditt spelar record (Options->Player->Edit och ändra Din hembana till korrekt värde. Observera, att Din defaultbana kan vara annan än Din hembana, t.ex. Du kan vara en medlem i ett klubb men spela vanligtvis i en annan golfbana. Scorekort layout kan väljas temporärt med Options->Show eller stadigt som default med Options->Settings och Default View=18, 9, 3, 1 och Options->Local->Save. Du kan välja alternativa score vys: 18 hål, 9 hål, 3 hål vy (alla har horizontal layout) och 1 hål vy (vertikal). Försök all dom, för att testa vilken passar för Ditt telefon och spelstil bäst. Om Du har pekbar skärm, Du kan navigera mellan kart/scorekort vy med penna.

Några abbreviations:

ST = Stableford

P = Stableford points

F = FIR, Fairway In Range (Första slag på fairway)

G = GIR, Green In Regulation (Du har nått green minst 2 under par)

P = number of putts (green)

S = Special, Lost ball, Water etc. penalties

S = Strokes (antingen hål/in/ut/total)

Vilka telefonmodeller är StrokePlan kompatibla?

StrokePlan kan användas S60 3rd Edition telefoner och UIQ2.0/UIQ2.1/UIQ3.0/UIQ3.1 telefoner. Nästa S60 3rd telefoner har verifierats att vara kompatibla: Nokia: N80, N91.

Andra S60 telefonmodeller: Nokia E60, E61, N93, N95, E71, 6120, 6121, N77, 5700, E65, E66, 6110, E90 Communicator, N76, 6290, N75, E62, E50, 5500, N73, N71, N92, E70, 3250, E51, N81, N82, N78, N96, 6220, N79, N85, E72, E75, 5800 XpressMusic, E63, N97, Panasonic X800, Samsung SGH-D720, SGH-D730, SGH-i450, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i560, i7110, L870, LG LG-KT610.

UIQ2.x telefonmodeller: Sony-Ericsson P800, P900, P910, Motorola A920, A925, A1000, BenQ P30, P31, Arima U308.

UIQ3.x telefonmodeller: Sony-Ericsson P990i, M600i, W950i, W960i, P1i, G700, G900, Motorola MOTORIZR Z8, MOTO Z10.

Alla egenskaper har inte testats i de här modellerna. StrokePlan kan inte garantera att varje telefonens varje OS version variant skall fungera på korrekt sätt, (telefontillverkarna updaterar sina telefoners Operativsystem-versioner ibland, då fel korrigeras och/eller ny egenskaper presenteras). Använd alltid den senaste OS version, som Din telefontillverkare tillhandahåller. Efter StrokePlan installation har Du 4 veckors fri testperiod för egenskaper och funktionalitet av StrokePlan programmet, so att Du kan basera ditt abonnemang på god förståelse om egenskaper och begränsningar av StrokePlan program. Efter 4 veckor bara Settings>Usage=Tourist egenskaperna är fria.

Observera att många UIQ2.x telefoner har mycket liten (arbets)minne så stora kartor kan orsaka "Out of memory" meddelande. Frånsett det fungerar StrokePlan program ok.

Passar Strokeplan program också till Frisbee Golf?

Ja. Du måste ändra Services-inställning: Välj Options>Settings, sedan Services: Frisbee Golf och till sist spara inställningar med Options>Local>Save entry. Efter det Du kan sökä frisbee golfbanor, spelare osv. Om Du registrerar Dig bara som web-användare, Du kan sätta Frisbee golf-inställning på registrering-sida. Alla andra Services inställningar är för golfare.

Scores

Hur skapar Jag ett ny golf scorekort/runda?

I Score vy välj Options->Score->New entry. Mata in start tee tid och välj Local->Save entry. Tryck Back (eller penna-knapp så att Score vyn visas) för att starta ditt spelrunda.

Varför finns speltyp stroke play och match play i scorekort?

Du kan spela både stroke play och match play rundor med Dina golfkompisar även när Du inte deltar på någon klubb tournament.

Jag vill hålla mig reda på mitt spel med FIR, GIR eller med andra speldetaljer? Hur skapar jag nya kolumner åt dem?

I Score vy gå till rätt spelare kolumn och välj Options->Player->Edit och Track->FIR, GIR, Putts eller Special. Valt trackings är nu giltig för pågående runda. Om Du vill följa FIRs, GIRs osv. för alla Dina rundor, välj Options->Player->Local->Save entry. Kanske också vill Du sända Strokeplan.com servern Ditt ändrade default trackingkolumn information: välj Options->Player->Remote->Register/modify. Observera, att Du kan bara ändra tracking värdena åt Dig själv.

Minneshjälp för Special strokes:

1=M liksom Move ball

2=B liksom Bunker

3=D liksom Double-touch

4=P liksom Penalty

5=L liksom lost ball

6=O liksom out

7=S liksom sand save

8=V liksom very special

9=W liksom water

0=Mulligan (Du kan inte fylla i 0 innan Du har valt någon (t.ex. "8") annan special stroke)

Bestraffningar visas med stora bokstaver.

I settings-inställningar Du kan sätta att FIR och GIR tolkas på traditionellt sätt: spelare antingen får FIR (1) eller inte (0) och samma med GIR. Med StrokePlan-system jag kan mata in värden liksom 0, 1, 2, 3 osv. i FIR och GIR fälten.

Du kan också använda 0-9 värdena: StrokePlan vill inte begränsa hur FIR-värden tolkas. Du kan t.ex. track i par 5 att Du hade 3 FIRs och 2 putts och total 6 strokes, FIR 3 menar att av dina strokes slog Du 3 till fairway (eller green) och en var inte fairway.

Behöver jag spara lokal version av scorekort i min telefon om jag samtidigt sparar dom i strokeplan server?

Ja, det bör Du. Spara scores efter några fairways. även om StrokePlan är mycket resurssnål, har Du kanske en annan applikation i gång som inte är det. Kolla, att Du har laddad batteriet fullt specielt om Du planerar att använda WLAN anslutning på golfbanan.

Hur kalkylerar StrokePlan HCP?

StrokePlan använder detta välkända formeln:

113 * (Score - Course Rating)) / Course Slope = HCP

StrokePlan har vanligen ingen möjlighet att räkna USGA handicap som baseras på 20 senaste rundor.

Hur användas Score vyn?

För att välja spelarens tee för runda, gå spelarkolumns första (översta) rad och använd navi upp-ner knappar eller 1-6 knapp för att välja tee.

Tryck enter (navi-center) eller navi-höger för att gå till nästa fält. hash-knapp # byter navi-knapp function mellan fyra-direktion navigation # mode och två-direktion navigation/data matning mode -. Använd navi upp-ner knappar (två-dirktion) eller nummer knappar för att mata in dina strokes eller ändra värden.

Hur lägger jag till en spelare i ett scorekort?

Välj Options->Player->Add och en ny spelarkolumn visas. Flytta fokus till tom spelarkolumn och välj Options->Player->Select local om Du har redan matat/laddat ner spelaren till Din telefon. Du kan också söka spelaren från Strokeplans databas: välj Options->Player->Search remote, om Din golfkompis har registererad sig i Strokeplan-servern.

Använd navi up-ner knappar för att välja spelare från list och tryck enter (navi-center) att välja spelaren.

Mitt scorekort är låsta, varför jag kan inte ändra detta?

Efter Du har spelat komplett runda (18 hål) "låser" StrokePlan alla 18 kolumner för att skydda ditt scorekort mot oönskade ändringar. Låsningen sker när Du sparar ditt scorekort. För att låsa upp, först flytta fokus till lägsta gula fält (net, in eller out) och använd navi upp eller ner knappar för att ändra fält till grön och lås upp. Du kan manuellt låsa out eller in för att hindra oavsiktligt knapptryckning när telefon är t.ex. i fickan.

Jag spelade bara 9 hål. Varför visar StrokePlan dubbel scores?

Om Du har spelat bara en halv runda, 9 hål, in ellet out, StrokePlan visar Dig hur Ditt resultat blir om Du spelat den andra halvan lika bra. Också hcp kalkyleras. Du kanske kan lämna scorekort till Din hemklubb, om Ditt hcp är högre än 30.

Hur söker jag mina scorekort från strokeplan.com servern och hur laddar jag ned dom till min telefon?

I Score vy välj Score->Search remote. Välj önskad golfbana och/eller tournament, om Du vill söka Ditt scorekort. Välj No Course och No tournament för att avhämta en lista med alla Dina scorekort. Teetime begränsar den äldsta score som söks. Välj Remote->Search för att starta sökning. Välj önskad scorekort från lista med navi-upp-ned-center knapp och ladda ner scorekort till din telefon. Om Du har raderat golfbanan från din telefon, StrokeplanPlan-programmet frågar Dig om Du också vill hämta golfbanan.

Hur publicerar jag mitt scorekort i strokeplan.com servern?

I Score vyn välj Options->Score->Edit. Efter det välj Options->Remote->Publish/remove. Ditt scorekort publiceras i /scores/SCOREID.html och det finns tillgänglig i följande 24 timmar. Välj Options->Remote->Publish/remove om Du vill radera Ditt scorekort webpage tidigare. Bara spelarens första name visas i scorekort av integritetsskäl.

Hur använder man score statistik i strokeplan.com server?

Använd Din PlayerId och Credentials-pinkod (som finns i Options->Player->Edit), när Du login till Din privata spelar-websida i /golf/LoginStat.aspx. I Login-sida finns också demo-användare ID, för att Du kan bekanta Dig Strokeplan statistik egenskaper. Spelarens statistik och scorekort-sidorna skapas dynamiskt och bara Du själv eller en spelare, som Du givit rätt med "linking" kan se dom. VG, se nästa svar.

Hur kan Jag länka mig med en annan spelare?

Hämta den spelaren, som Du vill ge rättighet att se Dina scorekort. Välj Options->Player->Edit och Options->Remote->Link/remove. Du kan ta bort rättighet med samma funktion (remove). Du kan visa en lista av spelarna, som Du har länkad med Options->Remote->My Links, om socrekort fokus var i Din egen spelare-kolumn. Om spelarens "Search privacy" = "Credentials has to match", Du måste fylla i (eller även bättre, om han gör det själv) credentials-värde till spelardata. Du har nu givit åt valt spelare rättighet att se Dina scotrekort och statistik. När han loggar in till Sina statistik websidor i /golf/LoginStat.aspx, han kan välja, om han vill titta sin egna scores ellet Dina scores. Statistik-sidorna skapas dynamiskt och bara strokeplan-service registrerade spelarna kan hämta antingen sina egna eller sådana spelarens data, som har linkad Dig som vän.

Hur kan Jag ge rättigheter till spelare, som Jag har länkat med?

Välj Options->Player->List linked players, och Du ser med vem Du har länkat Dig. Av varje länkade spelare visas två rad: Första rad (börjar med nummer) visar vilka rättigheter spelaren har till Ditt privat data, den andra rad (börjar med 'My') viasr vilka rättigheter Du har till spalrens data.

Stat = Statistik
Sco = scorekort
Priv = kontent (bilder / video)
Next = första kommande speltid och plats
Phone = telefonnummer
Email (@) = e-post address


Med Link-menu Du kan antigen jaka (Accept) eller neka (Reject) spelarens länkning med Dig. Du kan också söka Dina spelkompisar, om deras scores har någonsin sparats till Din scorekort. Med Rights-menu Du kan ge eller ta bort rättigheter.

Hur kan Jag dela mina scorekort publik?

I Dina registration data, Välj Gäster och välj publiserings nivå. Alla kan då se Dina scores i adderss: /golf/ScoresStat.aspx?guestid=YOUR_PLAYERID. Obs. Dom kan se bara Dina scores, inte spelare , som Du har länkat Dig.

Golfbanor

Hur lägger jag till en ny golfbana?

Använd Penna-knapp (S60) eller Menu (UIQ) för att navigera till Course vy. Välj Options->Course->Edit och Options->Local->New Entry. Observera, att det första fältet Course ID ändras till New. Nuvarande golfbanedetaljer lämnas kvar så Du har mall om vad som måste fyllas i. Om Du fyller i "9" i Holes-fält, out (1-9) kopieras till in (10-18). StrokePlan kan hantera 3-, 6- och 9-håls banor. On Din bana har många rundor t.ex. 18+18+9 och Du matar in 2:a eller 3:e runda, hämta den första banan och välj Options->Edit och Options->Local->New entry så alla banas rubrikinformation fylls i automatiskt, Du ändrar bara Coursename med namn av den 2:a eller 3:e set och justerar antalet hål. Fyll i all golfbaneinformation och välj Options->Local->Save entry. Banor, som Du sparar bara lokalt, har Course ID mellan 101-999. Remote checked golfbana har Course ID sträcker sig från 1001 till 99999. Tryck pennknapp eller byt vyn med Options->View->Course för att gå tillbaka till golfbana avstånd vyn. Kolla och testa att golfbana web address URL (course web link), email address och tidsreserverings telefon är giltig, änvänd international telefonnummer format:

+landkod-lokalkod-telefonnummer

e.g. Strokeplan Ab phone is +358-50-5147485.

Testa alla dessa värden med Options->Contact meny. Då Du testar måste Du lämna (exit) StrokePlan-program för att öppna in telefons Webläsare och e-post program. Återvänd till Strokeplan-program och hämta Ditt hem golfbana med Options->Course->Select local (id borde vara mellan 101-999). Byt till golfbana avstånd vyn med penna-knapp eller Options->View->Course. Kolla att Options->Columns->Modify är påslagen så att Du kan ändra avstånd data. Fytta fokus till högst upp-vänster kolumn och fyll i tee färgkod med siffror 01=Vit, 02=Gul, 03=Blå, 04=Röd, 05=Svart, 06=Grön, 07=Orange, 08=Magenta, 09=Cyan, 10=Guld, 11=Silver, 12=Brons, 13=Purple, 14=Teal. Längsta avstånd borde sparas på vänster kolumn och kortast till höger. Välj närmaste tee färg och/eller typisk svensk (Gul, Röd, Grön osv.) eller Euro (Vit, Gul, Blå, Röd) färgschema om passande tee färg fattas. (Låt Strokeplan Ab veta info@strokeplan.com om tee färgena som saknas). Fyll i yardage eller meter och mäns och kvinnornas course ratings och slope. Om Du behöver lägga en tee kolumn till, välj Options->Columns->Add. Till slut mata in hole par och hcp och spara Ditt bana data lokalt med Options->Course->Edit och Options->Course->Local->Save. Välj Options->Course->Edit en gång till och kolla att allting är som Du vill, ladda golfbanadata upp till Strokeplan remote servern med Options->Upload course. Servern sparar bandata med course ID större än 1000000, vilket betydetr att banan har inte validerats. Efter Strokeplan Ab har också kontrollerat att allting stämmer, skall course ID bytas igen till värde mellan 1000-99999 (giltig). Spelaren kan lämna ett scorekort elektroniskt till sin hemklubb om rundan sker i giltig(verifierat) golfbana.

Vad är skillnaden mellan "checked courses" och "new courses"? Hur kan jag skaffa rättigheter at söka "new courses"?

Nya uppladdad checked course IDs är mellan 1000-99999, och det betyder att golfbana information har verifierats. Strokeplan Ab kollar att information i uppladdad bandata är korrekt eller kommer från pålitlig källa. För att få rättigheter att ladda ned nya (unchecked) banor Du måste antingen

a) vara Mobile StrokePlan Service abonnent eller

b) rekommendera Strokeplan till tre (3) golfare som i sin tur måste referera Ditt player ID när de registrerar sig i Strokeplan-servern (i Recommended by -fält i spelare data).

Hur korrigerar jag golfbanedata och uppladdar mina ändringar till Strokeplan.com servern?

Först, mata in korrekt golfbanedata. Testa Options->Contact om ändringarna lyckades. Spara modifierad bandata lokalt med Options->Course->Edit och Options->Local->Save entry. Slutligen, ladda upp bandata till Strokeplan remote server med Options->Upload course.

Hur söker jag golfbanor och laddar dom ner till min telefon från Strokeplan.com server?

Välj Options->Course->Search remote. Golfbanors söknignskriterier visas. Fyll i kriterier Course name, Zip, City osv. Alla sökningsparametrar kan vara ofullständigt skrivna t.ex. med "ebbl" hittas Pebble Beach golf course osv. Sökning sker utan accenter eller versaler, T.ex. med Tönnersjö och tonnersjo hittas samma result. Detta underlättar sökningar för golfturister utomlands. Du kan lämna alla fältena tomma för att hämta en lista av 30 första golfbanor. Välj Options->Find courses för att starta sökningen. Välj en bana från lista med navi-kpannar upp, ner ellet enter. Den andra kolumnen som visas på listan, betyder

C = (Course) Banan har enbart link/kontakt information

M = (Map) Banan har en karta.

Männens och kvinnornas Course ratings och HCP

I StrokePlan finns möjlighet att använda separat course rating och handicap för män och kvinnor. Om course rating har inte fyllts i, kan StrokePlan ej kalkylera spelarens HCP handicap.

Jag vill ha klubbadministrativa rättigheter för min golfbana. Hur skaffar jag dom?

Först, Du bör kontrollera ifall någon i Din hemklubbs organisation redan har administrativa rättigheter för Strokeplan-servern och kan delegera passande rättigheter till Dig. även om Din golfklubb har ingen kontrakt med Strokeplan Ab, kan Du beviljas hem banunderhållningsrättigheter, om Du är StrokePlan-abonnent. Kontakta vänligen info@strokeplan.com.

Kartor

Hur lägger jag till min egen karta till kartlist?

Ladda eller kopiera Dina egna kartfiler till din telefon. Om Du har en kartfil för varje fairway, måste filen benämnas med hole nummer före filnamn extension, t.ex. minkarta_01.jpg, minkarta_02.jpg, minkarta_03.jpg, ..., minkarta_18.jpg. De första 1-9 måste ha föregående noll (0) så att alla filnamn får precis samma längd, den första del av namnet "minkarta" kan Du välja själv. Välj Options->View->Map. I kartvyn, knapparna Options och Back är inte synliga, men dom finns där och kan användas. StrokePlan har reserverat hela vyn för kartor för att göra det lättare för Dig att planera Din runda. Tryck vänster soft knapp (Options) Options->Map->Edit för att öppna allmänn kartdata dialog. Välj Options->Local->New entry och MapID status ändras till New. Flytta fokus till Mapfile-fält och tryck enter (center navi-button). Efter några sekunder ser Du fillistan av alla tillgängliga filer som finns i din telefon. Mata in tillräcklig del av Din kartfilnamn så att Du kan lokalisera det från listan. Välj den första hålet av filarna (t.ex. minkarta_01.jpg) och tryck enter (center navi-key). Filnamn och katalognamn kopieras till Din nya karta. Flytta fokus ner till Map Image count och välj antingen 1, 9 eller 18 beroende av hur många fil Du har för 18 hole banan (för 9 hole bana, en full runda består av två 9 hole rundor, in och ut). Välj Din stroke-linje spotfärg så att Dina strokes och deras linje har tillräckligt hög kontrast. Om Din karta är ljus, välj svart, om mörk välj vitt eller testa ifall e annan färg syns bättre på kartan (speciellt i solljus). Du kan ändra de här värdena också efteråt. Spara Din kartfil med Options->Local->Save. Din karta har inte ännu associerats med någon golfbana, men StrokePlan är nu medveten att den finns.

Hur associerar jag en ny karta med en golf bana?

I Course vyn, välj Options->Course->Edit och flytta fokus till MapId. Tryck enter (center navi-key) och välj den kartfil som Du önskar. Spara Ditt golfbana lokalt med Options->Local->Save.

Hur använder jag kartvyn? Hur definerer jag en tee?

Vanligen har bara par 3 hål samma längd som tee värde. Par 4, 5 och 6 hål speciellt "doglegs" mäts genom mätningspunkter dvs. tee längd är inte samma som direkt avstånd mellan tee och green. I början man bara vet avstånden från tee påle till mitten av green via officiell spellinje-mätningspunkter. Först placerar man spelpunkter på officiell spellinje och sen kalibrerar man skalan med två kalibrerings punkter. Efter det varje slagpunkt kan omplaceras: 8 (tee),1 (första slag), 2,3, 4 (green sista slag) och rättä avstånd kan kalkyleras. I StrokePlan-program används sk. kalibrationspunkter för att definera kartskala. Man måste definera kalibrationspunktena så att avståndet mellan dom är samma, som anmäld hållängd. Alltså kalibrationspunktena kallas "tee" och "green" , men de kan kan vara någon annan punkter, men deras avstånd måste vara korrekt. Detta betyder att om Du känner till de punktena genom längdmätning, kan Du "justera" kalibration till samma längd. I kartvyn, tryck asterisk (*) för att definera tee kalibrationspunkt (röd punkt och linje). Flytta standard kalibration tee till önskad plats med navi-knapp eller stylus. Tryck asterisk (*) en gång till för definera green kalibrationspunkt (röd punkt och linje). Dessa punkter representerar nu samma avstånd som hålets i meter eller yards. Alla andra punktena kan nu kalkyleras. Titta på också detaljerad instruktioner Kart kalibrering och strokesaver.

Kartanvändning instruktioner (och minneshjälp):

1=definera första stroke (1 som först)

2=definera andra stroke (2 som andra)

3=definera tredje stroke (3 som tredje)

4=definera sista stroke till green (4g som green)

5=fflytta allting i center och ändra skalan om det behövs, så att Du ser alla strokes (5 center knapp)

6=flytta center origo (6o som origo)

7=positionera verktyg (7p som position)

8=definera tee punkt (8t som tee)

9=zooma vyn (9z som zoom)

*=sätt kalibration punkter (asterisk liksom punkt)

0=visa/dölj avståndsektorer (cirkel som sektors)

#=byt mellan yards/meters (# som nummer)

Använd navi-knapp för att positionera tee, green och andra punkter.

Använd navi-knapp-enter (center) för att byta mellan zoom och origo mode.

C-knapp tar bort onödiga punkter (flyttar också calibrerings punkter tll default position).

Använd penna-knapp för att ändra mellan huvudvyer (om Du inte editerar text, förstås).

Du kan navigera tillbaka till tidigare vy med Back-knapp.

Hur skapar jag en personlig strokesaver plan för min favorit tee?

Modifiera den nuvarande strokes för Din tee och spara Dina nya strokesaver-värdena lokalt.

Vilka typ av kartor kan man använda i Strokeplan system? Kan jag ha separata kartor åt varje fairway?

StrokePlan stödjer alla vanliga grafikformat (som gif, png, jpg, tiff) Först, Du kan ha 1, 9 (för nio hål bana) eller 18 kartor. Om Du har 9 eller 18 kartor, måste dessa benämnas som: min_kartafil_01.gif, min_kartafil_02.gif, min_kartafil_03.gif, ..., min_kartafil_09.gif etc. Obs. första nollan om nummer är ental. Anvand 256 färgers schema för att spara minne. önskad upplösning för masterplankartor är från 1200x1600 upp till 1600x2000. även mindre eller större kartor kan användas, men mindre kartor har ev. inte tillräcklig detaljrikedom å andra hand större kartor kräver mer minne, som kanske inte finns tillgäglig i din telefon. Det största kombinerade storleken (t.ex. 18 hål) av filer är mellan 600 KBytes - 1 MBytes. Den högsta gränsen beror på telefons kapacitet och antalet applikationer man använder samtidigt.

Kan jag dela min karta med en annan spelare? Vad är skillnaden mellan allmänna (public) och privata kartor?

Du måste ladda upp kartan och strokesaver plans (dvs. strokesaver points) till Strokeplan server. Kartan och strokesaver publiceras i Strokeplan.com server efter den har granskats. Innan det, kartan är privat och bara ursprunglig Uppladdare kan använda eller nedladda den. Strokeplan Ab raderar allt material som är upphovsskyddat från databasen och person som har uppladdad sådan material kan bli av med rättigheter att använda Strokeplan system.

Behöver jag betala någon avgift varje gång ja laddar ned material till min telefon?

Nej, Strokeplan Ab kräver ingen abonnemang avgift.

Vad är Strokeplan data/map upladdning/nerladdning netiquette?

Förbered kartor väl. Använd 256 färgdjup. Bearbeta 18 håls kartfilar så att deras gemensamma storlek är högst mellan 800KBytes (preferred) eller 1 MBytes okomprimerad. Strokeplan önskar att masterplankarta är ungefär 1600*1200 till 3200*2000 pixels. Om Du vill använda separat karta för varje hål, image borde vara ungefär 140*300 till 240*480. Png, jpg, gif, tiff är bästa filformat och i denna ordning. V.G. inga bmp eller mbm format tack. Definera strokes (dvs. strokesaver plan) för varje tee distans. Kolla att kalibrationspunkter är korrekta, Strokeplan Ab kan inte göra detta.

Hur Jag kan ladda upp kartor till strokeplan server?

Efter att Du har sammankopplat karta med korrekt bana i Course vyn Options->Course->Edit MapId-fält och Du har definierat kartapunkter, ladda dessa upp till Strokeplan server. I karta vyn, välj Options->Map->Edit: kartanamn. Efter det välj Options->Remote->Upload Map points och Options->Remote->Upload Map. Kartor och deras punkter har nu laddats upp till Strokeplan Ab server och de skall kombineras med officiell bandata efter att kartan har granskats. Bekanta Dig också med vår Användningsvillkor.

Laddning av en kart ner från server

När Du söker golfbanor, en lista av hittade banor visas. Den andra kolumn

C (som Course eller contact) betyder, att golfbana data har bara contact/tee längder.

M (Map) betyber, att en karta finns.

Du kan testa hur nedladdning fungerar, med att sökä golfbana "Sanki" (1002) eller "Vaara" (1003).

Telefonsamtal och internetanslutning

Kopplar StrokePlan program ett samtal automatiskt till golf bana, spelare eller till internet utan att jag får ett meddelende on uppkopplingen?

Nej. StrokePlan visar Dig telefonnummer och frågar Ditt godkännande. Godkännandet sker enligt Options->Settings->Ask värde.

Vad är skillnad mellan "local" och "remote" data? Kan jag spara ett kopia av min scorekort till Strokeplan.com server?

Lokal data sparas till telefons eget minne (eller minneskort). Remote data sparas och hämtas från Strokeplan server. Ja, Du bör spara Ditt scorekort också till Strokeplan server, då har Du en säkerhetskopia där och dessutom Du kan kalkylera statistik om Dina rundor i Score statistics.

När jag ringer ett samtal till golfbana, sker koppligen omedelbart?

Nej. StrokePlan-program visar Dig först telefonnumret som Du måste godkänna innan anslutning sker.

Jag golfar utomlands borta från mitt vanliga telefonoperatörsområde. Hur konfigurerar jag StrokePlan så den varnar mig om eventuellt dyra datakommunikationskostnader?

I Score vyn Options->Settings kan Du definera transmission parametrar Ask: Don't ask permission, Ask Map transfer, Ask every transfer. Ask Map transfer är kanske vanligast värde för flesta golfare. Ask every transfer kan användas om Du vill ansluta till Strokeplan server bara ibland.

Meny "Show http traffic" visar några siffror i nedre del av skärmen. Vad betyder dessa?

I stället för progress bar visas hur många bytes har sänts/mottagits. Den första siffran är status kod (internet remote procedure call initiated, on-going, reading, writing osv).

wXXXXX= XXXXX bytes har sänt till strokeplan server.

rYYYYY= YYYYY bytes har mottagits från strokeplan server.

Detta ger Dig precis statistik hur mycket data Du har överförit till/från Strokeplan server under Din pågående session.

Hur mycket data överförs när jag laddar ner en golfbana?

En golfbana, som har 2-6 tee längder och ingen karta, är mellan 1-3 KB. Om karta finns, kartpunkterna är mellan 4-10 KB. Kartstorleken kan variera mycket mellan 200-1000 KB. Du kan alltid välja om Du vill ladda ner kartan också, när Du hämtar golfbanedata. Om banan har karta, också kartpunkterna laddas alltid ner med bandata även om Du avstår från kartnedladdning. V.G. se Ask Map transfer.

Hur stora är typiska datakommunikationkostnader?

Följande datakommunikationkostnaderna har kalkylerats med premissen att användaren har data-avtal med operatör för 20 Mbyt per månad, som kostar 4 euro per månad.

En scorekort överföring: circa 0.0002 €, (1 Kbyt)

Golfbanadata överföring: circa 0.002 €, (10 Kbyt)

Golfbanakarta överföring: circa 0.10 €, (500 Kbyt)

Datakommunikationkostnaderna är genomsnittliga.

Jag kan inte skapa en dataförbindelse med mina operatör inställningar?

Du måste använda vanlig internet http-protokoll, inte WAP-protokoll. Vanligen UDitt operatör kallar det "internet". Många gånger även WAP eller MMS protokoll har samma ord "internet" i sitt namn. Försöka all dina data förbindelser och om ingen fungerar, försöka skapa em ny förbindelse, var address kallas "internet" eller är tom. Den allra vanligaste protokoll is nämligen http-protokoll. Ditt operatör kan också hjälpa Dig.

Tournaments (turnering)

Hur skapar jag en ny turnering? Kan jag definera flera rundor för en turnering t.ex. 36 eller 72 hole tournaments, som varar mer en två dagar?

Du kan skapa private turnering om Du har Settings>Services=Tournament på. All andra turneringstyper kräver minst klubbadministrativa rättigheter. Var vänlig och kontakta info@strokeplan.com. I course vyn, välj Options->Course->Edit tournament. Sen välj Options->Local->New entry. Mata in första rundans detaljer: Tournament namn, datum och starttid för första dag/runda, sista starttid av första dag/runda osv. Observera, att Du måste skapa en tournament för varje runda t.ex. 72 hål tournament kräver 4 separata tournament rekords dvs. 1:a, 2:a, 3:e och 4:e rundor.

Vilka restriktioner finns i tournament? Hur många spelare kan ta del i en tournament?

Match play tournaments kan ha högst 512 spelare och det betyder att dom måste spela då 9 rundor. Stroke play tournaments kan ha upp till 9 rundor (dsv. 168 holes). Det finns ingen restriktion för spelarantal i stroke play tournaments. I Strokeplan Tournament betyder en serie av rundor, vanligen 1,2,3 och 4. Oftast har alla 4 rundor 18 hål och spelas på samma bana. Observera, att StrokePlan Tournaments kan arrangeras mycket flexibelt: t.ex. två grupper av spelare kan spela 1:a dag i en bana och sen växla banor emellan, rundor behöver inte vara fulla 18 håls, de kan vara 9 osv. I strokeplan är en tour ett antal tournaments.

Varför använder Strokeplan sekunder i stället av minuter:sekunder som start intervalenhet mellan spelargrupper?

Detta kommer att ändras till minuter:sekunder i framtiden.

Hur öppnar jag Web sida för en tournament leaderboard?

I Score vy, välj Options->Course->Web leaderboard.

Hur kan man använda tournament spelare cut limit?

"Cut limit" definerar första rundans deltagarantal i både stroke play och match play turneringar. Efter det har Cut limit effekt bara i stroke play turneringar. Ifall i Din turnering cut görs t.ex. efter tredje runda använd samma cut limit i både 1:a och 2:a runda. Cut type antingen Cut by Player Count eller Cut by Score. Efter det fyll i antalet spelare eller stroke limit. Om flera spelare har samma score som cut lista värde, alla spelare med detta score fortsätter med i nästa runda.

Hur skapar jag en ranking list åt tournament spelare? Hur väljs match play spelarpar?

Välj Options->Remote->Rank players för hämta en lista av alla spelare, som deltar i turneringen. Den första spelaren i rankinglistan är den bästa, den andra är den näst bästa osv. Tryck enter (center navi-knapp) för att välja den spelare, som Du vill flytta i ranklistan. Använd navi-upp-ner-knapps för att flytta spelarens placering. Placera spelare till nyt rank position med enter (center navi-key). Använd navi-upp-ner-knapps att välja nästa osv. Till slut när Du har arrangerad rankinglista till önskad ordning, välj Options->Upload rankings för att överföra den nya ranking listan till Strokeplan server. I match play turnering spelarpar väljs med ranking listas första - sista spelar tillsammans, näst bästa - näst sista spelar i samma start grupp osv. Den valda ranking ordning används i alla rundor. I strokeplay den sista spelaren startar i första grupp och bästa spelaren startar i sista grupp. Rankinglista tillämpas bara i första runda, följande rundors startordning beror på score result i Stroke play turnering.

Hur laddar jag ner en tournamentlista av en golfbana?

Välj först önskad golfbana antingen från Options->Course->Local eller Options->Course->Remote. I Score vy välj Options->Course->Download tournaments eller i Tournament vy välj Options->Remote->Download tournaments (Du måste också välja golfbana här). För att se turneringsdetaljer, flytta fokus till första fält (TourID) och trycknavi-enter (center knapp). En lista av turneringar visas och Du kan välja den önskade turnering med navi upp-ner-enter knappar.

Hur laddar jag upp mina ofullständiga eller klara scorekort av tournament till strokeplan.com server?

I Score vy välj Options->Score->Upload score, och Du är klar. StrokePlan-program sparar också en lokal version av Ditt scorekort till telefons databas.

Hur kan jag tillägga t.ex driving distance side game resultat från t.ex. 15:e hål till turnerings websida?

Fyll informell infomation i Notes-fältet (den sista fält i turnering rekord). Efter det, ladda upp tournament till Strokeplan server. Nuvarande driving distance vinnare eller annat Du skrivit i fältet publiceras i Ditt tournament web sida inom några sekunder i strokeplan.com/golf/Scores.aspx

Vad händer i tournament om två spelare i samma grupp ändrar samma scorekort? Synkroniseras datan på något sätt?

Ja, Strokeplan server kollar, vem förändrar scorekort. Om flera personer uppdaterar samma scorekort, deras lokal version av scorekort updateras och synkroniseras nästa gång de ändrar scorekort data i servern. Ytterligare, om turnering officielt byter till en annan lokal turnering scorekort för att uppdatera den, StrokePlan-program frågar om man vill hämta den senaste version av scorekort från server.

Vad är golf klubb/tournament organisation och hur kan jag delegera mina rättigheter till min organisationens medlem?

Turnering organisation består vanligtvis av frivilliga klubbmedlemmar. Golfklubbadministratörer kan delegera de användarrättighervid behov till enskilda golfare, som har registrerad sig i Strokeplan server. Golfaren, som får auktorisering, kommer att få en tillfälligt ny hembana, (den som arrangerar turnering) så at han/hon kan agera och fungera som klubbadministratör: t.ex. ladda upp och ner och modifiera turnering scorekort,spelarlistor, rankings osv. Tournament organisation fungerar också som en privat klubb/bana officiell ad-hoc telefonkatalog och alla turneringsorganisationens medlemmar (även tillfälliga) kan kommunicera sinsemellan utan att behöva använda telefonens vanlig kontakter. Du kan hämta Din hemklubbs organisation, om Du har minst klubbadministrativa rättigheter. I Score vy välj Options->Settings och efter det välj Options->Delegate->Show organization. Du kan ringa organisationsmedlem genom att trycka navi-center, om medlem har angivit telefonnumret vid registrering med Strokeplan service.

Säkerhet

Varför måste scorekort "signeras" av två olika spelare?

Det finns ännu inte officielt accepterad sätt att returnera scorekort digitalt. I följande beskrivs, hur detta fungerar i nuvaranrande Strokeplan system. Den första "signeraren" är vanligen telefons ägare, som har registrerad sig i strokeplan.com service. När man laddar upp scorekort till Strokeplan server, har scorekort ingen signatur. Strokeplan Ab sänder ingen scorekort till spelarens hemklubb for HCP värdering innan det har bekräftats (dvs. "signed") av minst två spelare, som både deltog i golfrundan. Telefons ägare kan bekräfta scorekort resultat för alla spelare förutom sig själv. En annan spelarens signatur krävs att godkänna också telefonägares resultat.

Två spelare måste "signera" scorekort innan den kan överföras till deras hemklubb. Kan jag använda ägarens telefon att tillägga mitt signatur till scorekort eller behöver vi ha två olika telefoner?

Ni behöver bara en telefon. För att signera en scorekort, flytt fokus till Ditt spelarkolumn och välj Options->Player->Edit. Rulla ner till Credentials-fält och fyll i Ditt spelar Credentials. Välj Options->Sign scorecard för att sända den andra signaturen till Strokeplan server databas. Credentials är Ditt andra "password", ungefär som en pinkod av bankomat. Om koden Strokeplan server genererat är svårt att minnas (dvs. säker Credentials pinkod), kan Du ändra det till vad Du vill. Använd minst 4 men inte mer än 8 tecken credentials pinkod. Använd aldrig någon värdefull pinkod (t.ex. Ditt kreditkort pinkod osv.) som Credentials pinkod.

Hur fungerar kommunikationskryptering? Vilka fördelar och konsekvenserhar krypteringen?

Kryptering garanterar att ingen kan ändra dina uppgifter. StrokePlan-program använder AES-kryptering av data, som behöver kryptering antingen ur integritetssynpunkt eller för identifiering. Detta fungerar mycket snabbare än av komplett https kryptering då att bara del av data krypteras. Kryptering möjliggör även utnyttjandet av t.ex. WLAN hotspot utan kompromettering av säkerhet. Kryptering är mycket stark: för att knäcka koden krävs 27 328 509 738 828 dagar, om man testar 1 000 olika nyckelvariant per sekund. (StrokePlan använder kryptering som nämns i Wassenaar munition).

Varför är StrokePlan en "self-signed" Symbian applikation? Följer StrokePlan standard?

StrokePlan-program följer Symbian standard mestadels. Avinstallationen skiljer sig från Symbian rekommendation likaså användergränssnittet i viss mån. All tekniska lösningar (t.ex. hur StrokePlan använder nätanslutningar, kopplar telefonsamtal, allokerar minne, använder batteriet osv.) följer helt Symbian standarder. Många operatör har sk. "walled garden policy" och även om applikation har testats i offentlig Symbian test anläggning, operatör har möjlighet att locka sina telefon så att applikation kan ej installeras. Därför Strokeplan har valt att använda "self-signing".

Strokeplan Encrypt.key lösenord och spelar credentials är fullt synliga. Varför?

Du måste ibland använda någon annans telefon för att signera dina credentials. Lösenordet är synlig så att Du kommer i håg det. Du kan ändra dina credentials närhelst Du vill. Även om systemet stödjer upp till 16 tecken för Credentials bör Du helst använda 4-8 tecken.

Personlig integritet

Hur använder man spelarens "Search privacy" och vilken nivå passar för mig?

Spelarens Search privacy definerar hur andra spelare kan söka Dig på Strokeplan.com databas. En Freely searchable spelare kan hittas t.ex. med golfbana och klubbmedlem ID men även med några tecken från både förnamn och efternamn fälten. Name has to match betyder att Ditt hela namn måste stavas korrekt (men ä kan vara a, ö kan vara o osv.) innan Din spelarinfo kan hittas på server databas. Credentials has to match betyder att Dina spelarkompisar (eller ännu bättre om Du själv använder deras telefon) måste fylla i Dina Credentials (spelar pinkod) precis som de finns i server databas. Efter sökning raderas de matade Credentials från telefonens minne. Observera, att Du kan förändra Dina Credentials närhelst Du vill (men enbart med Din egen telefon) V.G. använd 4-8 tecken i Credentials.

Vad är spelarens "credentials" och varför dom finns de i spelardata?

Credentials är Ditt "signatur" eller pinkod för att identifiera Dig när Du använder någon annans telefon för att t.ex. signera scorekort. Se också Search privacy.

Kan jag förändra "Settings Encrypt.key" i Settings data?

Nej. Du måste använda det Encrypt.key lösenord, som Strokeplan Ab sänt till Dig genom e-post då Du registrerade Dig i Strokeplan service.

Kan jag förändra "Credentials" i Player data?

Ja. Credentials är ett lösenord eller pin-kod, som används när scorekort signeras och när Du loggar Dig till Strokeplan-server för att titta Dina scorekort och statistik. Credentials kan också används som extern systemlösenord (t.ex. Ditt klubbsystem). Använd 4-8 tecken i credentials. Se också Search privacy.

Kan en annan spelare söka och ladda ner min email-adress eller telefonnummer från Strokeplan databas?

Andra spelare har tillgång varken till Din e-Post address eller telonnummer. Det finns ett undantag: alla spelare som har samma teetime i turnering har åtkomst till andras kontaktdetaljer i tournament scorecard för ex. möte innan start.

Vilka fördelar har jag av att spara mitt telefonnummer till Strokeplan databas? Utdelas det till tredje part?

Strokeplan publicerar inga telefonnummer. Din klubbadminmistratör har tillgång till ditt telefonnummer, om Du deltar i tournament för att kunna informera Dig om sista minuten förändringar osv. vid behov. även golfare med samma starttid som Du i turnering har tillgång till ditt nummer. Observera, att det inte är obligatorisk att ange telefonnummer för att delta i turnering.

Vad Strokeplan personlig integritet praxis och vilka lagar gäller?

Strokeplan Ab följer Finsk lag och Europeiska Unionens direktiv. Beskrivning av personlig integritet.

Om jag tappar bort min telefon, bör Strokeplan Ab informeras?

Kontakta gärna oss på info@strokeplan.com

Evenemang och annonser

Vad är Strokeplan annonseringsmenyn och kan jag stänga av annonseringen?

Du stänger av annonseringen med Options->Settings->Advertising=Don't show.

Vad är en (golfbana) evenemang? Kan jag lägga till nya evenemang?

Golfklubbs kansli eller administratör kan lägga till evenemang för sina banor för att informera medlemmar eller gästspelare om olika aktiviteter såsom demodag som arrangeras i banan eller annat av intresse.

Hur kan jag använda min hemklubbs elektroniska anslagstavla? Vilka regler har Strokeplan har för privatannonser?

Bara Strokeplan abonnenter kan annonsera i anslagstavlan. Enbart hemklubbens banannonser kan tilläggas. Kommersiella annonser accepteras inte. Du kan sälja och köpa golfprylar, söka golfresekompis osv. Annons kan vara högst 1 000 tecken. Du måste ange Dina kontaktuppgifter med annonsen: antigen e-Post address eller telefonnummer (eller båda).

Vilka kommersiella annonstyper stödjer StrokePlan system?

StrokePlan-program stödjer en bred skala olika annonsmedia: video och ljudfiler ( sk. streaming stöds inte), images, links,olika text innehåll osv. Varje annons består av en URL link/ePost/telefon kontakt, helskärmsbild och en ytterligare andra innehållfiler. Alla telefoner stödjer inte alla format. Strokeplan accepterar inte annan typ av innehåll för närvarande.

Diverse frågor

Har Strokeplan Ab en telefon helpdesk? I vilka språk kan du få hjälp av oss t.ex. under en turnering, om Du har ett problem? Vad kostar den?

Kontakta Strokeplan Ab om detaljer.

Varför skriver ni ibland "Strokeplan" och iblanmd "StrokePlan" i andra sammanhang?

Med Strokeplan avses företaget eller serverprogram. StrokePlan är applikationen, som installeras i telefon.

Hur anmäler jag ett fel/ett udda uppförande i StrokePlan golfprogram?

Tekniskt fel i Strokeplan server vill returnera felkod till din telefon och Du kan skicka (rapportera) den till Strokeplan. Strokeplan Ab veta gärna om eventuella programfel eller förbättringsförslag med e-Post till info@strokeplan.com

Listor och snabb vyhantering

Använd navi-höger och navi-vänster för att bläddra genom större listor med 5 rad i steg. Använd pennknapp för att navigera mellan olika huvudvyn. När Du editerar text, pennknapp fungerar som shift-knapp. Ifall Du installerat ett program som redan använder pennknapp som genvägsknapp måste Du väljahuvud vyn med Options->View->Önskad vy.

Meny navigation referens

 • Score view
  • Score
   • Upload score
   • Edit:
    • Remote
     • Publish/Remove
     • Create teetime
     • Remove teetime
     • Participate tournament
     • Remove participation
     • Search
    • Local
     • New entry
     • Save entry
     • Remove
     • Close
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Save local
   • Select local
   • Search remote
   • Remove local
  • Player
   • Select local
   • Search remote
   • Add to card
   • Remove from card
   • Edit
    • Remote
     • Register/modify
     • Search
     • Sign/unsign scorecard
     • Link/remove
    • Local
     • New entry
     • Save entry
     • Remove
     • Close
    • Show
     • Tee
     • Par
     • Hcp
     • Stableford aka P-Bogey
    • Track
     • FIR
     • GIR
     • Putts
     • Special
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Call
  • Course
   • select Local
   • Search remote
   • Download tournaments
   • Download leaderboard
  • View
   • Scorecard
   • Course
   • Map
  • Show
   • Full screen
   • Network traffic
   • 18 holes
   • 9 holes
  • Settings
   • Local
    • New entry
    • Save entry
    • Remove
    • Close
   • Delegate
    • Show organization
    • Advertiser
    • Club official
    • Course admin
    • Superuser
    • Restore authority
   • View
    • Scorecard
    • Course
    • Map
  • About
  • Exit
 • Course view
  • Course
   • select Local
   • Search remote
    • Find courses
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Events & Ads
   • Edit course
    • Upload course
    • Local
     • New entry
     • Save entry
     • Remove
     • Close
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Edit tournament
    • Upload tournament
    • Download tournaments
    • Create teetimes
    • Show playerlist
    • Rank players
    • Download players & scores
    • Refresh leaderboard
    • Download leaderboard
  • Columns
   • Add tee
   • Remove tee
   • Par & Hcp
   • Women's par & Hcp
   • Modify
  • Contact
   • Call
   • Email
   • Open Web:
  • Advertise
   • View ads & events
    • Show
     • All
    • Contact
     • Call
     • Send SMS
     • Email
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Announce events
   • Book display ad
   • Book classified ad
   • Edit
    • Local
     • New entry
     • Save entry
     • Remove
     • Close
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Upload ad
  • View
   • Scorecard
   • Course
   • Map
  • Exit
 • Map view
  • Map
   • Zoom
   • Fit to screen
   • Save points
   • Edit map
    • Remote
     • Upload tee points
     • Upload all tees points
     • Upload mapfile(s)
    • Copy mappoints
    • Local
     • New entry
     • Save entry
     • Remove
     • Close
    • View
     • Scorecard
     • Course
     • Map
   • Find courses
   • View
  • Point
   • Origo
   • Tee
   • 1st stroke
   • 2nd stroke
   • 3rd stroke
   • Green
   • Standard tee
   • Standard green
  • Distance
   • Green
   • Tee
   • Meters
   • Yards
   • Clear point
   • Move tool
  • View
   • Scorecard
   • Course
   • Map
   • Exit