Strokeplan Oy Massanäyte Suhteitus Maalab Referenssit Yhteydenotto

Murskausohjelma käyttöohjeet

Murskausohjelma laskee päällysteisiin, betoniin tai muihin tarkoituksiin tuotettujen, yleisesti kaupattavien kiviainesten murskausnäytteiden laadunvalvonnassa tarvittavat arvot sekä poikkeamat ohjearvoista. Ohjelma tuottaa myös laadunvalvontaraportit näytteistä (rakeisuus, suoritustasoilmoitus, CE-merkintä yms.) piirtäen näytteet ja halutessa myös niiden ohjearvo- tai rajakäyrät logaritmiselle asteikolle. Ohjelma on kehitetty sekä kiviainesten toimittajien että päällysteiden, betonin, raidesepelien yms. valmistajien tarpeisiin. Suosittelemme kahden näytön käyttöä, jolloin asteikko käyrineen piirretään toiseen näyttöön ja käyttö on vaivatonta. Jos haluat ohjelmasta demoversion, ota yhteyttä.

Pääikkuna, jossa osa sovelluksen näkymistä on samanaikaisesti avattuna

 
Murskaus
Uusi Avaa uusi murskausnäytetiedosto.
Näytteet Avaa näytteiden käsittelyikkunan. Valitse näytetiedosto, jonka näytteitä haluat käsitellä (Esim. NAYTE.MTE). Murskausnäytetiedostojen tyyppi on aina *.MTE
Lajitteet Näytetulosten keskiarvo voidaan siirtää lajitteeksi käytettäväksi edelleen suhteitusohjelmassa.
Poikkeamat Avaa murskenäytteiden sallitut poikkeamat taulukon.
Ohjealueet Avaa InfraRYL:n mukaiset ohjearvo taulukon
Emodulit Avaa InfraRYL:n mukaiset E-modulin määritys taulukon.
Kaikki Avaa ohjelman kaikki näytekäsittelyn näkymät.
Asetukset Avaa murskausohjelman asetusnäkymän.
Ohje F1 - Ohjelmaversion päivitys Avaa versio päivitys-ikkunan.

Asetukset

 
Asetukset Valitse haluamasi näytön ja kirjoittimen kirjasintyyppi (fontti). Näytön fontiksi sopii esim. Arial ja kirjoittimen fontiksi Arial. Oheisessa kuvassa ohjelmaa ajetaan Linuxissa, jolloin fontit saattavat olla eri nimiset, jos haluat käyttää ohjelmaa Linuxissa, ota yhteys tekijään. Koon tulee olla vähintään 7 tai 8 pistettä (piste on kirjapainoalan yksikkö 1/72 tuumaa). Pienennä tai suurenna kokoa tarvittaessa. Kokeile eri fonttia, jos tekstit eivät tulostu oikein. Valitse viivanleveydeksi vanhalle kirjoittimelle 1 ja laser- kirjoittimelle 2 - 12 tulostimen tarkkuudesta riippuen. Mitä tarkempaan tulostukseen kirjoittimesi pystyy, sitä suurempi on viivanleveyden oltava. Näytetietojen syöttötapa: voit valita joko ylikirjoittavan (kirjoitetaan kentän aiemman tiedon päälle, näkyy mustattuna) tai lisäävän tavan (syötettävät merkit lisätään kentän aiempaan arvoon). Voit muuttaa syöttötapaa myös hiiren kaksoisnäpäytyksellä ao. kenttään. Tulosta poikkeamat punaisella ja saat myös paperitulosteisiin ylitykset ja alitukset punaisella (tai harmaasävynä mustavalko-tulostimessa). Valinta Käyrät värillisinä piirtää asteikon käyrät värillisinä ja siihen liittyvä Leveä viiva piirtää käyrät hyvin erottuvalla viivalla, katko- tai pisteviivojen tulostus ei ole mahdollista leveällä viivalla. Laskennan tulosten ja näytteen tulostusten ensimmäinen otsikko on käyttäjän määriteltävissä. Otsikko-kenttään syötetään yleensä yrityksen tai organisaation nimi. Yrityksen logo on liitetty kiinteästi ohjelmaan. Määritä haluamasi ini-tiedostojen editori (notepad.exe). Näytä päällyste PANK, betoni BY43, kantava-jakava IRYL, raidekiviainekset RHK sekä Tielaitoksen 1999 TYLT ohjealueet, voit valita haluamasi yhdistelmän, jolloin ohjelma näyttää pääasiassa vain niitä koskevia valintalistoja. Esim. jos teet vain päällystemurskeita ja raidesepeliä, niin valitse PANK ja RHK. Määritä näyte- ja tulokset-lomakkeille tulostettavat yhteystiedot. Näytetaulukon seulasarjan arvo-kenttien syöttötarkkuutta voi säätää 0-3 desimaaliin ja näytetaulukko talletetaan aina tällä tarkkuudella. Näytetaulukon kentille voidaan määrittää näytettävä leveys, tulostetaanko se vai ei, kopioidaanko se seuraavalle uudelle näytteelle sekä oletusarvo. Punaisella merkitty on ensimmäinen laskettava läpaisy ja sitä voi muuttaa tuplaklikkaamalla haluttua seulaa, kuitenkin normaalisti sen tulee aina olla 0.063 murskausohjelmassa. Sinisellä merkitty on viimeinen seulonta seula ja sitä voi muuttaa oikea-klikkaamalla haluttua seulaa, kuitenkin normaalisti sen tulee aina olla 31.5 murskausohjelmassa, sitä suuremmat seulat seulotaan käsin tai mittaammalla. Sinisen seulan jälkeisten seulojen läpäisyprosentit lasketaan painon mukaan ja prosenttien laskennassa huomioidaan myös seulottujen läpaisyjen yhteispaino. Tarkista, onko ohjelmasta uudempaa versiota tarkistaa version automaattisesti Strokeplan.com -serveriltä. Windows asetukset näyttää Windowsissa käyttämäsi päiväys, kellonaika, desimaaliluku esitysmuodot. Lähetä (Paste) Strokeplanille, jos jokin virhetilanne aiheuttaa ohjelman kaatumisen. Kopioi demotiedosto ohjelma luo demotiedoston C:\NayteData -hakemistoon, demo.mte tiedostoa ei kopioida automattisesti asennuksessa.
Ikkuna - Vaaka Järjestä pääikkunan sisältämät ikkunat vaakasuoraan.
Ikkuna - Pysty Järjestä ikkunat pystysuoraan.
Ikkuna - Putous Järjestä ikkunat laskeviksi portaiksi.
Ikkuna - Ikoni Järjestä ikoni-ikkunat pääikkunan alareunaan
Ohje F1 Avaa käyttöohjeet.

Murskausnäytteet

Näytesarja syötetään alekkain taulukkoon, ensin vastaava ohjearvorivi (harmaa) ja sitten kukin näyte (valkea) omalle rivilleen. Tavoite rivi on uuden näytesarjan aloitusrivi ja sille syötetään tulevan näytesarjan perustiedot, haluttaessa sille voi syöttää myös tavoitellun rakeisuuden läpäisyarvot, mutta niillä ei ole laskennallista merkitystä. Kooste riville lasketaan suhteituksen rakeisuus. Ohjelma numeroi itse näytteet juoksevasti taulukon oikeaan reunaan, varsinainen oikea näytenumero syötetään Näyte-kenttään. Syötä kaikki samaan näytesarjaan tai kohteeseen kuuluvat näytteet samaan tiedostoon. Näytteenottopäivämäärä valitaan kalenterista tuplanäpäyttämällä hiirellä päiväyskenttää, syötä myös Klo aika. Voit lisätä puuttuvan arvon (esim. näytteen ottaja) valintalistaan hiirtä oikealta klikkaamalla. Ohjelma osaa myös lisätä puuttuvan valinnan, kun tarkastelet esim. vanhaa vuosien takaista näytetiedostoa. Tuplaklikkaa lilanväristä Menetelmät-kenttää ja ohjelma täyttää oletustutkimusmenetelmien tunnukset ja nimet näytteelle. Tuplaklikkaa lilanväristä Min rae-kenttää ja valitse haluamasi kiviaines min ja max rae sekä rakeisuusluokka. Voit myös syöttä Min rae (tai ) ja Max rae kenttien arvot, niin ohjelma hakee Rakeisuusluokka-kenttään niitä vastaavat ohjealueet BY43, InfraRYL ja PANK Ry:n Asfalttinormeista. Valintalistat avataan painamalla Enter ja Tab siirtää fokuksen seuraavaan kenttään. RC -kenttään voidaan merkitä RC-osuus esim. RC20, jos murskataan kierrätyspäällystettä. Ohjelma piirtää haluttaessa myös kiviaineksen käyttötarkoituksen mukaisen Massatyyppi ja Max rae -kenttien määrittämän Asfalttinormien mukaisen ohjealueen (Huom. Tämä ohjealue on levitettävän päällysteen ohjealue, ei sen kiviainesten valmistamisen ohjealue ja sen piirron avulla voidaan arvioida esim. koostekiviaineksen sopivuutta ao. massatyypin valmistukseeen).

Litteysluku

Litteysluku-seulojen ja välppäseulojen arvot syötetään ja lasketaan tuplanäpäyttämällä murskausnäytteen lilanväristä Litteysluku-kenttää. Oikean alakulman litteysluku kopioidaan murskenäytteen kenttään ja litteysluvun laskenta-arvot (syötetyt grammat) talletetaan näytteiden mukana.
 
 
Tiedosto
Avaa haluamasi näytetiedosto (*.mte).
Uusi Tee uusi näytetiedosto.
Talleta näytteet. Syötä haluamasi tiedoston nimi, käytä aina *.mte tyyppisiä nimiä
Tulosta näyte Tulostaa valitun näytteen tiedot. Saat PDF-kirjoittimelle tiedostonimen Ctrl-V-näppäimin (leikkaa-liimaa, copy-paste) Tulostettavan tiedoston nimeen lisätään n + näytenumero esim. C:\NayteData\2018\Kokkomäki\Srm0-8SoraOyn27.pdf.
Tulokset Tulostaa näytetulokset. PDF-tiedostonimeen (Ctrl-V) lisätään t esim.C:\NayteData\2018\Kokkomäki\Srm0-8SoraOyt.pdf.
Kooste Tulostaa koostekiviaineksen (suhteituksen) lajitteineen. PDF-tiedostonimeen (Ctrl-V) lisätään k.
Valitut näytteet Tulostaa kaikki Laske-sarakkeella valitut näytteet. PDF-tiedostonimeen (Ctrl-V) lisätään v.
Tulokset ja valitut näytteet Tulosta näytetulokset ja näytteet yhtenä eränä. Hyödyllinen, kun tulostat esim. PDF tiedostoksi asiakkaalle sähköpostitettavaksi. PDF-tiedostonimi (Ctrl-V) on sama kuin murskausnäytetiedoston.
Asteikko Tulosta ainoastaan asteikko.
Poista nykyinen avattu näytetiedosto.
Piirrä - Asteikko Piirrä näyte asteikolle. Tavoite, Kooste tai Ohjearvo piirretään paksummalla viivalla kuin näytteiden arvot. Jos näytesarja on koostekiviaineesta otettu, niin voit, piirtää joko koostekiviaineseen (eli suhteitukseen) mukaan valitut lajitteet tai siitä otetut näytteet klikkaamalla Kooste-kenttää. Voit piirtää myös haluamasi yksittäisen näytteen (tai näytejoukon) painamalla taulukon vasemman reunan juoksevaa näytenumero-painonappia ja valitsemalla sitten tämän toiminnon. Asteikolle voidaan haluttaessa piirtää myös rajakäyrät, ohjealueen rajat sekä mahdollinen E-moduli käyrästö. Jos haluat piirtää rastitut näytteet, siirrä fokus Näyte tai Laske sarakkeeseen ja valitse sitten menu Piirrä - Asteikko.
Laske - Kaikki näytteet Lasketaan kaikki näytteet. Voit laskea näytteet myös klikkaamalla taulukon ylälaidan vasenta Keskiarvo saraketta, jos Kaikki näytteet tai Merkityt näytteet on valittu (väkänen menussa).
Laske - Merkityt näytteet Lasketaan ne näytteet, joiden kohdalla Laske-sarake on valittu.
Näyte - Lisää uusi näyterivi siihen kohtaan, jossa kursori (fokus) on. Ohjelma kopioi aina asetuksissa valitut sarakkeen kentät fokus-rivin tiedoista uudelle näytteelle, joten syötä tiedot aina mahdollisimman täydellisinä aina ohjearvoista alkaen. Alitukset ja ylitykset tulostuvat punaisena ja niiden arvot talletetaan negatiivisina. Syötä päiväyksen viereen myös näytteenoton kellonaika, jotta näytteet voidaan järjestää aikajärjestykseen ylitysten/alitusten laskemiseksi.
Poista näyterivi, jolla kursori (fokus) on.
g = > % Ohjelma muuttaa kunkin läpäisyseulan läpäisy-prosenteiksi. Jos murskataan asfaltti RC-mursketta, niin RC side-% ja Tunkeuma on määritettävä. Jokaisen seulan läpäisymäärä on punnittava erikseen ja syötettävä grammamäärä ao. sarakkeeseen. Näytteen yhteenlaskettu kokonaispaino (kaikki syötetyt seula-arvot) näytetään ensimmäisessä sarakkeessa ja se poistuu viimeistään talletuksessa. Suurempien kuin 31.5 mm seulojen arvot lasketaan erikseen, siirrä fokus jollekin suuremman seulan kohdalle ja valitse g = > %. Näytteen painon prosenttiosuus-käsittelyn varmistamiseksi voit syöttää tai tarkistaa painon kuivana. H-Luku (betonin suhteituksen hienousluku) lasketaan standardiseuloilla 0.125 - 63).
Peru g = > % grammat-prosentti muunnos, palauttaa syötetyt grammat side-%, vesi-% ja rakeisuuden viimeksi syötetyn näytteen läpäisyarvokenttiin. Voit korjata syöttämiäsi grammamääriä ja tehdä g = > % uudestaan.
Raskaan näytteen kok. paino Asetuksissa määritetyn, yleensä 31.5 mm:n (sinisen seulan) ylittävät näytearvot punnitaan käsin ja tällaiselle raskaalle näytteelle on syötettävä sen kokonaispaino, jotta jakolaatikkolla jaetun näyteosuuden pienten läpäisyjen prosenttiosuudet voidaan laskea.

Koostekiviaines (suhteitus)

 
Koostekiviaines (suhteitus) Valitse suhteitukseen mukaan tulevat lajitteet ja murskeet Kiviaineslistasta tuplaklikkaamalla vasenta harmaata saraketta. Suhteitukseen voi valita enintään 9 lajitetta (a-i) sekä hienoneman. Lajitteen katkaisu suhteituksessa: kun valitset suhteitukseen haluttua lajitetta kiviaineslistalta, voit katkaista lajitteen halutun Min tai Max raekoon perusteella. Esim. lajite 0-16, syötä kiviaineslistan riville "Min rae"-kenttään 8 ja ohjelma laskee läpäisyille 8-16 uudet arvot, 8mm:ä pienemmät läpäisyille tulee arvoksi 1. Toiminnolla voit arvioida etukäteen, voidaanko katkaistua mursketta sitten käyttää suhteituksessa. Syötä %-osuus-kenttään haluamasi lajitteen osuus suhteituksessa ja ohjelma laskee muiden lajitteiden osuudet niiden sen hetkisen arvon perusteella. Voit muuttaa lajitteen osuutta yhden prosenttiyksikön verran kerrallaan + (plus) ja - (miinus) näppäimillä. Kun suhteitus on tehty ja koostekiviaines muodostettu, voit käsitellä sitä aivan kuin tavallista lajitetta ts. ottaa siitä näytteitä ja seurata sen laatua. Ohjelma piirtää myös koostekiviaineksen toleranssirajat, kun valitset sille Kooste-riville rakeisuusluokan. Jos haluat, että myös koostekiviaineen lajitteet piirtyvät tulosteelle, klikkaa Kooste, ja ohjelma piirtää joko koostekiviainekseen kuuluvat lajitteet tai koostekiviaineksesta otetut näytteet. Klikkaa Kooste uudelleen ja ohjelma piilottaa koostekiviainekseen lajitteet ja näyttää koostekiviaineesta otetut näytteet.

Murskaustulokset

 
Murskaustulokset lasketaan näytesarjan yläpuolelle samaan taulukkoon, ensin keskiarvorivi ja sitten muut tulosrivit. Asetuksissa määritetään, mitkä tulosrivit näytetään tai tulostetaan. Myös kunkin tulosrivin esitystarkkuutta voidaan säätää halutuksi asetuksissa (joko 0-3 desimaalia tai sama kuin näyterivin tarkkuus). Kunkin näytteen mahdolliset ylitykset tai alitukset näytetään punaisella. Peräkkäisten seulojen poikkeama-rivit näytetään tarvittaessa (ainoastaan jakavalle ja kantavalle kerrokselle).
Keskiarvo Näytteiden keskiarvo, tyyppirakeisuus.
Kpl Kunkin sarakkeen näytetulosten kappalemäärä.
Keskihaj. Näytetulosten Keskihajonta.
Poikk. % Yksittäisten näytetulosten poikkeamien osuus ylä- tai alarajasta.
Poikk. kpl Yksittäisten näytetulosten poikkeamien määrä ylä- tai alarajasta.
TMP-% Tilastomatemaattinen poikkeama.
Ala TR (KA) Tyyppirakeisuuden alaraja. Arvo näytetään punaisena, jos näyte alittaa sen (tai jakavan tai kantavan kerroksen näytteiden keskiarvo alittaa KA:n).
Alaraja Yksittäisten näytteiden alaraja, jos alituksia, niin näytetään punaisena (myös näyterivillä).
Alitus-% Yksittäisten näytteiden alitusten %-osuus.
Ali Kpl Yksittäisten näytteiden alitusten määrä.
Ylä TR (KA) Tyyppirakeisuuden yläraja. Arvo näytetään punaisena, jos näyte ylittää TR:n (tai jakavan tai kantavan kerroksen näytteiden keskiarvo ylittää KA:n).
Yläraja Yksittäisten näytteiden alaraja, jos ylityksiä, niin näytetään punaisena (myös näyterivillä).
Ylitys-% Yksittäisten näytteiden ylitysten %-osuus.
Yli Kpl Yksittäisten näytteiden ylitysten määrä.
Peräkk. Kahden peräkkäisen seulan nimet, joiden läpäisyjen erotusta tarkkaillaan. Näytetään punaisena, jos erotus ylittyy tai alittuu.
Peräk. ala Peräkkäisten seulojen läpäisyjen pienin sallittu erotus, jos keskiarvo alittaa sen, niin näytetään punaisena.
Peräk. ylä Peräkkäisten seulojen läpäisyjen suurin sallittu erotus, jos keskiarvo ylittää sen, niin näytetään punaisena.
Lask. ohje Varattu. Käytetään ohjelman sisäisesti virheiden etsintään.
Alku kpl Varattu. Käytetään ohjelman sisäisesti virheiden etsintään.
Summa Näytetulosten summa
Summa2 Näytetulosten neliösumma
Näytä Määrää kuinka leveänä kukin näytesarake näytetään. Säädetään Asetukset-näkymässä.
Desimaalit Näyterivin desimaalien lukumäärä sarakkeessa. Säädetään Asetukset-näkymässä.
Tulosta Tulostetaanko näytesarake. Säädetään Asetukset-näkymässä.
 

Päällystemassan, betonin, yms. ohjealueet

 
Kullekin päällystetyypille ja betoneille voidaan määrittää ylä- ja alaohjearvot. Ohjelma käyttää massan tunnistuksessa Massa- ja Max raekoko- kenttiä. Betoneille massatyyppi on aina BET (piirrettäessä joko BET 0-31 tai BET 0-63 riippuen rakeisuuden min-max arvoista). Näillä käyrillä ei ole laskennallista merkitystä,mutta voit piirroissa tarkistaa, kuinka hyvin esim. suhteittamasi koostekiviaineskäyrä seuraa ao. päällysteen tai betonin rakeisuuden muotoa.
 
Tiedosto
Avaa ohjealueet.
Talleta ohjealueet
Ohjealueet - Lisää uusi ohjealue ala- ja ylärajarivi.
Poista ohjealue ala- ja ylärajarivit.

Kiviaineslista

 
Kiviaineslista: Murskeet, lajitteet ja koosteet (suhteitukset) Ohjelma käy läpi kaikki murskausnäytetiedostot ja muodostaa listan, jossa viimeisimmät murskeet ja lajitteet ovat ensimmäisinä Tutk.Pvm-kentän mukaisesti. Voit valita tuplaklikkaamalla ensimmäista saraketta listalta joko koostekiviaineksen lajitteita tai avata lajitteen murskausnäytetiedoston. Strokeplan Oy siirtää tarvittaessa aiemmasta murskausohjelmastanne tai taulukkolaskentaohjelmasta kertyneiden lajitetietojen keskiarvot mukaan listaan edullisesti.

Murskeiden rakeisuusluokat (Asfaltti- ja betoninormit sekä raidesepelit)

 
Päällyste- tai betonin valmistukseen soveltuvia murskeita (koostekiviainekset esim. AB0-11 GC90/10 tms.) tai muita karkeita (esim. Lajite 8/16 GTA85/10 tms.) tai hienoja kiviaineksia tehtäessä käytetään PANK ry:n Asfalttinormit, betoniyhdistyksen tai ratahallintokeskuksen (nykyisin väylävirasto) mukaisia rakeisuusluokkia. Tyyppirakeisuuksien läpäisyprosentin vaihteluvälit (TR toleranssirajat) muodostetaan näytesarjan keskiarvojen avulla. Murskausnäytteiden laskennassa kulloinkin käytetyt rakeisuusluokan rivit määräytyvät Min rae, Max rae, Normi ja Rakeisuusluokka kenttien perusteella. Ohjelma myös osoittaa värillä ensimmäisen laskennassa käytettävän rivin oikeassa yläkulmassa. Murske ja Massatyyppi kentät ovat informatiivisia ja/tai valintaa helpottavia, ne eivät vaikuta laskentaan. Normi kentän arvot voivat olla BY43, PANK, Muu ja Oma. Jos rakeisuusluokan lajitetta käytetään useampaan erityyppiseeen koostekiviainekseen (esim. päällysteeseen ja betoniin), niin kentän voi jättää tyhjäksi, sen sijaan päällysteen tai myytäväksi tarkoitetulle betonin koostekiviaineelle Normi tulee aina määrittää.
 
Raja
Ala Kiinteä alaraja. Jos nolla, niin näytteen seulan arvo on aina annettava.
TRa Näytteen seulan sallittu vaihteluväli alaspäin keskiarvosta.
TRy Näytteen seulan sallittu vaihteluväli ylöspäin keskiarvosta.
Ylä Kiinteä yläraja. Jos nolla, niin näytteen seulan arvo on aina annettava.
 
Tiedosto
Avaa rakeisuusluokkien vaihteluvälit
Talleta rakeisuusluokkien vaihteluvälit
Vaihteluväli - Lisää uusi vaihteluväli (4 riviä).
Poista vaihteluvälin 4 riviä.
Rajat - Perusseulasarja muodosta vaihteluvälit ja yleiset rajat tyyppikäyrää varten perusseulasarjalla.
1 lisäseulasarja muodosta välit ja rajat perusseulasarjalla ja 1. lisäseulasarjalla.
2 lisäseulasarja muodosta välit ja rajat perusseulasarjalla ja 2. lisäseulasarjalla.

Jakavan, kantavan ja suodatinhiekkakerroksen ohjealueet (InfraRYL)

 
Kullekin sitomattomankerroksen kiviainekselle voidaan määrittää ylä- ja alaohjearvot näytteiden keskiarvolle sekä yksittäiselle näytteelle. Ohjelma käyttää rakeisuusluokan tunnistuksessa Rakeisuusluokka-, Min rae- ja Max rae- kenttiä. Ohjealueet ovat InfraRYL:n mukaiset, ohjelmassa käytetään lyhennettä IRYL. Käyrien piirron voi tehdä klikkaamalla vasenta saraketta.
InfraRYL: Jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuusluokkien lyhenteet. Jos rakeisuudelle ei ole luokkaa, niin nimenä käytetään Max rae kenttää.
Jakava kerros: GP, avoin rakeisuus, laaja ohjealue, Suomessa yleisemmin käytetty.
Jakava kerros: GC, normaali rakeisuus, laaja ohjealue, muualla EU:ssa yleisemmin käytetty.
Kantava kerros: GO, avoin rakeisuus, kapea ohjealue, Suomessa yleisemmin käytetty.
Kantava kerros: GA, normaali rakeisuus, kapea ohjealue, muualla EU:ssa yleisemmin käytetty.
Suodatinkerroksen hiekka, leveä: Hk L, normaalisti vaadittu leveä ohjealue (rakeisuus ei saa ylittää E-modulikäyriä).
Suodatinkerroksen hiekka, kapea: Hk L, sallittu hyvin kuivatetuissa paikoissa (rakeisuus ei saa ylittää E-modulikäyriä).
 
Tiedosto
Avaa ohjealueet.
Talleta ohjealueet
Ohjealueet - Lisää uusi ohjealue 4 riviä.
Poista ohjealueen 4 riviä.

Murskeiden E-modulit (Odemark)

Murskeiden E-modulit (taulukko)

 
Kiviainekselle lasketaan kantavuusarvo Odemarkin menetelmällä: Sr Sora, Hk Hiekka ja Mr muista aineksista tehdyt kiviainekset tai arvo otetaan suoraan E-moduli taulukosta. Käyrien piirron voi tehdä klikkaamalla vasenta saraketta.
 
Lisää uusi E-moduli rivi.
Poista E-moduli rivi.

Asteikko

 
Murskenäytteen tai näytetulosten rakeisuus esitettynä logaritmisella asteikolla, jota voi helposti skaalata laajasta 0.0006 - 500 suppeaan 0.063 - 63 tai aina yhteen seulaväliin saakka nuolinäppäimin. Käyrät voi piirtää tai tulostaa joko mustina tai värillisinä (Asetukset). Asteikko näytetään, mikäli mahdollista, toisessa monitorissa, kahden monitorin myötä työskentely on paljon sujuvampaa.
Ohjekäyrä yhtenäinen leveä viiva (punainen).
Näytteet yhtenäinen ohut viiva (musta).
Ohjealueet pistekatkoviiva (sininen PANK ry ja violetti InfraRYL).
Rajakäyrät katkoviiva (vihreä).
E-modulit yhtenäinen ohut (tumma keltainen).
Voit piirtää myös perättäisten näytteiden käyräparven: valitse yksi rivi ensimmäisestä sarakkeesta, paina Shift, valitse haluttu toinen rivi. Piirrä kaikki näytteet: valitse hiirellä ylimmän otsikkorivin ensimmäinen sarake. Kun asetuksissa on valittu Leveä viiva, niin käyrät voidaan piirtää vain yhtenäisinä. Asteikon alinta ja ylintä seulaa voi säätää nuolinäppäimin: ylös säädä suurin seula, alas säädä pienin seula, oikea ja vasen säädä seulan arvoa.

Suoritustasoilmoitus, CE-merkintä ja laadunvalvontamenetelmät

Suoritustasoilmoitukseen voi liittää allekirjoituksen kuvana. Tiedoston koko n. 80x400 pikseliä ja sen nimi tulee olla C:\NayteData\allekirjoitus.jpg. Rasti halutut tulostuvat rivit. Kun murskausnäytesarjakohtainen suoritustasoilmoitus tai CE-Merkintä avataan ensimmäisen kerran, sovellettava oletusstandardi valitaan Keskiarvo-rivin Massatyyppi-kentän perusteella (Esim. BET = betoni, AB,PAB jne. päällysteet) arvoa voi tämän jälkeen muuttaa halutessaan. Myytävien (ulkoisten) kiviainesten CE-merkinnät ovat pakollisia 1.7.2013 rakennustuoteasetuksen myötä. CE-merkintää ei tarvita, mikäli kiviaines on peräisin rakennuspaikalta tai kyseessä on raekooltaan yli 90 mm kiviainekset tai hiekoitussora.
 
Rasti halutut tulostuvat rivit.
 
Tavallisimmat näytetutkimusmenetelmät valitaan Laadunvalvonta näkymästä.
 
Kattava lista valittavista näytetutkimusmenetelmistä. Kun näytteestä tutkitaan harvoin tutkittavia ominaisuuksia, tulokset merkitään silloin näytteen huomautuskenttään. Koska standardeja ja menetelmiä on paljon, voit hakea haluttua kirjoittamalla hakusanan ylimmälle Hae-riville.
 

Käyttöliittymän näppäinkomennot

 
Kullekin ikkunalle sallitut toiminnot esitetään valikossa tummalla tekstillä, harmaat toiminnot on tarkoitettu muille ikkunoille. Toiminnon voi valita nopeasti painamalla samanaikaisesti Alt-näppäintä ja toiminnon alleviivattua kirjainta.
 
Nopeimmin kursorin (fokuksen) voi siirtää hiirellä tai muulla osoittimella. Jos hiirtä ei ole, niin seuraavassa lyhyt luettelo näppäimistö-komennoista:
F1 Avaa tämä www-sivu. Sivu kannattaa ladata pysyvästi selaimeesi (ns. offline-tilaan), jolloin voit lukea tätä myös ilman internet yhteyttä.
Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3, Näytä asetuksissa määritellyt kentät. Paina sama uudelleen niin aiempi kenttänäkymä palautetaan.
Ctrl-F6 Siirry pää-ikkunan ikkunoissa seuraavaan.
Nuolinäpp. Siirry taulukon kentästä seuraavaan. Ks.myös seulojen säätäminen Asteikko-ikkunassa
PgUp Siirry taulukossa sivu ylös.
PgDn Siirry taulukossa sivu alas.
Ctrl-PgUp Siirry taulukossa sivu vasemmalle.
Ctrl-PgDn Siirry taulukossa sivu oikealle.
Home Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.
End rivin viimeiseen kenttään.
Ctrl-Home Siirry taulukon alkuun.
Ctrl-End Siirry taulukon loppuun.
Tab Siirry seuraavan kenttään.
Shift-Tab Siirry edelliseen kenttään.
Enter Siirry editointilaan/pois editointi-tilasta ja seuraavaan kenttään.
Enter Avaa/sulje valintalista.
Ctrl-Enter Näytetaulukkoon jää aina numeeriseen kenttään arvoksi 0.0 tai 0, jos kenttään on syötetty jokin arvo ja joka yritetään poistaa backspace-näppäimellä. Jos haluat poistaa näytetaulukosta nollat, niin paina edit-tilassa kaksi kertaa Enter.
Esc Siirry pois editointi-tilasta ja palauta kentän aiempi arvo.
F2 Siirry pois editointi-tilasta ja tyhjennä kenttä.
F3 Päiväys- tai kellonaika-kentän arvoksi sijoitetaan kuluva päivä tai kellonaika.
F4 Jos päiväys-kentässä ollaan editointi-tilassa, niin valinta voidaan suorittaa kalenterista. Kalenterin saa esiin myös kahdella tuplanäpäytyksellä.

Tablet käyttö

Tietokoneen tablet-tilassa näytteiden syöttökenttiä suurennetaan ja numeeriset kentät voi täyttää yläosan virtuaalinäppäimistöä käyttäen. Oikean yläkulman asteikko-kuvaketta painamalla tehdään asteikkopiirto. Näytetaulukossa voidaan siirtyä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas taulukkoa pyyhkäisemällä. Vaakapyyhkäisy kannattaa aloittaa taulukon yläpuolen numeroilta jatkaen taulukon alueelle hieman viistoon, taulukko reagoi silloin pyyhkäisyyn sulavasti. Kenttiä voi muuttaa myös Windowsin omalla näyttönäppämistöllä: kaksoisnäpäytä haluttua kenttää. Päivämäärät syötetään kahdella kaksoisnäpäytyksellä, jolloin päivämäärän valintaruutu avautuu eli tuplaklikkaus sormella toimii samalla tavoin kuin hiirellä tehtynä.
 

Laskennassa käytetyt kaavat

 
Muunnetaan keskiarvon ja hajonnan avulla normeeratuksi normaalijakauman x:ksi:
 
Ylitys: x = Abs((yläohje - keskiarvo) / keskihajonta)
Alitus: x = Abs((alaohje - keskiarvo) / keskihajonta)
 
Normaalijakauman tiheysfunktio:
 
                    1            (-(x² / 2)
Z(x) = ------------------ * e
            Sqr(2 * π)
 
Testisuure:
 
             1
t = -------------------
        1 + pp * x
 
Tilastomatemaattinen poikkeama = Ylittävät + alittavat osuudet
 
Ylemmän sekä alemman poikkeaman approksimointikaava:
 
Q(x) = Z(x) * (b1 * t + b2 * t^2 + b3 * t^3 + b4 * t^4 + b5 * t^5) + Virhe
 
Approksimointi funktion vakiot:
 
pp = .23164 19
b1 = .31938 1530
b2 = -.35656 3782
ยงยง
b3 = 1.78147 7937
b4 = -1.82125 5978
b5 = 1.33027 4429
π = 3.1415926535897
 
Approksimoinnin virhe on n. 2 * (7.5 * 10 ^ -8).
 
Kaavan lähde:
 
Handbook of mathematical functions
National Bureau of Standards, USA, 1964

Asennus, version päivitys ja tuetut käyttöjärjestelmät

 
Päänäytön toiminto Ohje F1 - Ohjelmaversion päivitys Avaa yo. versio päivitys-ikkunan.
Tarkista versio hakee uusimman lisenssi-tiedoston ja näyttää uusimman saatavilla olevan ja nykyisen asennetun ohjelman versiot. Haku edellyttää, että internet-palomuurin portti 80 (http-protokolla) avataan UUSNAYTE.EXE-ohjelmalle Strokeplan Oy:n web-sivuille strokeplan.com, lisenssin päivytys kertoo myös hyödyllistä tietoa muutoksista ja korjauksista, jos sellaiseen on aihetta. Ylin ristikkopalkki kertoo latauksen edistymisen, mutta sen tilalla voidaan virhetilanteissa näyttää valintalistassa mahdollisia virheilmoituksia tai siihen liittyviä tietoja.
 
Lataa uusin versio hakee uusimman asennuspaketin Nayte.msi ja näyttää sen sijainnin haun jälkeen datahakemistossasi. Asennustiedosto on kooltaan n. 2-3 Mtavua. Asennustiedosto ja siihen liittyvä lisenssi on salattu vahvalla AES-salauksella, eikä niitä ei voi ladata suoraan strokeplan.com serveriltä, vaan ainoastaan näyteohjelman kautta.
 
Viimeisimmät muutokset Avaa lue.txt tiedoston, jossa on muutokset dokumentoituna.
 
Asennus: jos Sinulla on tietokoneesi hallinnointioikeudet voit painaa Pika-Asennus komentoa. Muuten, pyydä koneesi ylläpitäjää (administrator) ajamaan Nayte.msi (Microsoft Installer asennuspaketti). Jos olet jo asentanut ohjelman ja haluat päivittää sen uudempaan versioon, huomioi, että Microsoft Installer ei osaa Korjaa (Repair)-toiminnolla vaihtaa asennettavaa ohjelmaa, vaan alkuperäinen asennus on ensin poistettava (Remove) ja sitten ajettava Nayte.msi uudelleen.
 
Poisto: kirjaudu koneelle ylläpitäjänä (administrator) ja aja Nayte.msi ja poista (Remove) komennolla. Tämän jälkeen poista C:\NayteData -hakemisto alihakemistoineen sekä C:\Users\Käyttäjänimi\Nayte.ini -tiedosto.
 
Suosittelemme kahden monitorin käyttöä, jolloin piirretty asteikko esitetään toisessa ja datan käsittely toisessa monitorissa.
 
Käyttöjärjestelmät: Windows, XP, Win 7, Win 8, Win 10, Linux (Wine).
 

Ohjelman käyttämät oletushakemistot ja näytteiden kopiointi

 
C:\Program Files (x86)\Nayte sisältää murskausohjelman (Uusnayte.exe) ja kaikki tarvittavat ini-tiedostot kirjoitussuojattuina.
C:\NayteData hakemistoon kopioidaan C:\Program Files (x86)\Nayte-hakemistosta kaikki tarvittavat ini-tiedostot, jolloin niiden sisältöä voidaan muuttaa.
C:\Users\Käyttäjän Nimi hakemistossa on linkki C:\NayteData-hakemistoon tai haluttuun datahakemistoon, jos sen sijaintia halutaan muuttaa.
C:\NayteData\VVVV\MURSKAUSPAIKKA hakemistoon, missä VVVV on vuosiluku esim. 2019 ja MURSKAUSPAIKKA on haluttu murskauspaikan nimi, luodaan kaikki tarvittavat datatiedostot esim *.mte näytetiedostot.
 

Ohjelman pääasiallisesti käyttämät tiedostot

C:\Program Files (x86)\Nayte\Uusnayte.exe murskausohjelma.
C:\NayteData\sallitut.txt PANK ry:n päällysteiden sallitut poikkeamat (rajakäyrien muodostukseen).
C:\NayteData\ohjearvo.txt PANK Ry:n asfalttinormien mukaiset ohjearvokäyrät.
C:\NayteData\mursohje.txt InfraRYL mukaiset rajakäyrien muodostukseen.
C:\NayteData\murspoik.txt Murskeiden sallitut poikkeamat (rajakäyrien muodostukseen).
 

Näytteiden kopiointi

Kopioi tiedostoja Valitse keskimmäisestä valintalistasta, mitä haluat kopioida: päällystenäytteita (*.nte), murskausnäytteitä, maaperänytteitä (*.mle) päällystekoostekiviainesnäytteitä (*.pse) tai betonikoostekiviainesnäytteitä (*.bse)ja oikeasta valintalistasta mitä levyasemaa haluat käyttää kopiointiin. >> rastii kaikki tiedostot ja Kopioi >> kopioi tiedostot valitulle levyasemalle. << rastii kaikki tiedostot ja << Kopioi palauttaa varmuuskopiotiedostot C:\NayteData-hakemistoon.

Muutamia EU:n direktiiveissä määriteltyjä tai käytettyjä lyhenteitä (jotka ovat yleensä englanninkielistä alkuperää) ja niiden suomennoksia

 
AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance - Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä. Betonikiviainekset kuuluvat luokkaan AVCP2+.
DoP Declaration of performance - Suoritustasoilmoitus
NPD No Performance Determined - arvoa ei ole määritelty tai ei tarvitse tutkia valittua käyttötarkoitusta varten
G Graded - rakeisuudeltaan määritetty
F Fine - hieno kiviaines
GF Graded Fine (Filler) - Rakeisuudeltaan määritelty hieno kiviaines / täytejauhe
GC Graded Coarse - rakeisuudeltaan määritetty (rakeisuustutkimus on tehty) karkea kiviaines.
DGA Dense Graded All-In Aggregate - rakeisuudeltaan määritetty tiheä koostekiviaines murskeista/lajitteista
GCA Graded Coarse All-In Aggregate - Rakeisuudeltaan määritetty karkea koostekiviaines murske/lajite
GTA Graded Typed All-In Aggregate - Rakeisuudeltaan määritetty tyyppirakeisuus koostekiviaines
GNG Graded Natures Graded - Rakeisuudeltaan määritetty luonnon lajittama sora
GGA Gap-Graded All-In aggregate - Rakeisuudeltaan määritetty, koostekiviaineksesta on poistettu tai puuttuu välikokoiset kiviainekset esim. pesubetoni
Recycled - Kierrätys(murske) (Huom. myös Reclaimed - uudelleen käytettävä materiaali)
Rc Recycled - Kierrätetty betoni-, laasti- jne. aines
Ru Recycled Unbinded - Kierrätetty sitomaton kiviaines, luonnonkivi, hydraulisesti sidottu kiviaines
Rb Recycled Bricks - Kierrätetyt poltetut tms. tiilet
Ra Recycled Asphalt - Kierrätetyt bitumiset materiaalit
Rg Recycled Glass - kierrätetty lasi
X Muut materiaalit: metallit, puu, muovi, kumi jne.
F Floating - kelluva osa-aines

Esimerkkejä rakeisuusluokkien nimeämisestä

 
Luokka Selitys
GCX/Y GC90/10 korkein, GC85/35 alin
GF85 vain yksi hieno luokka GF85
GAX koostekiviaines (All-In) vain kaksi luokkaa GA90 ja GA85
GX/Y karkea kiviaines (d >= 2 mm), kontrolliseula joko D/2 tai D/1.4, X = 20 tarkoittaa, että 20-70% läpäisee tarkkailuseulan, X = 25 tarkoittaa, että 25-80% läpäisee tarkkailuseulan, Y = 15 tarkoittaa +-15 % vaihteluväli tarkkailuseulalla,Y = 17.5 tarkoittaa +-17.5 % vaihteluväli tarkkailuseulalla
GTCX sallitut poikkeamat (D, D/2, d) valmistajan ilmoittamista
GTC10 D+-5%, D/2+-10, d+-3%
GTC20 D+-5%, D/2+-20, d+-3%

Päällystekiviainesten CE luokkia:

GC90/10, G25/15, GF85, GA85, GA90, GTC10

Betonikiviainesten CE luokkia:

GC90/15, GF85, GNG90, GA85, GT15.

Sitomattomien (tai hydraulisesti sidottujen) kiviainesten CE luokkana yleisimmin:
GA85.

Ratahallintokeskus (RHK) raidesepelin luokat (Suomessa käytettävät korostettu):

A, B, C, D, E, F. Ohjelmassa käytetään raidesoran lyhenteenä RSr ja raidesepelin vastaavasti RSe.

© 2022 Strokeplan Oy, Turmiontie 24, 13720 Parola, Finland, +358-50-5147485.